مسئول بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان خبر داد:
مسئول بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان گفت: کنگره کشوری ۲۳۰۰ شهید شهرستان خمینی شهر از تاریخ هفتم تا چهاردهم آبان در این شهرستان برگزار می‌شود.
در پی سخنان مهم مقام معظم رهبری در رابطه با امنیت:
حضرت علی(ع)ایجاد امنیت را در کنار اجراء حدود الهی ذکر کرده‌اند لذا نشان از این دارد که اجراء حدود در امنیت و تشکیل حکومت مقتدرانه امکان پذیر است. به بیان دیگر در اهمیت امنیت همین بس که با وجود آن، احکام شریعت اجراء می گردد و عدالت نیز از نتایج آن خواهد بود.
کارگزاری که وقت خود را صرف کارهایی کند که وظیفه او به شمار نمی‌رود، و به همین دلیل از انجام وظایف شغلی خود باز ماند، خطاکار و شایسته توبیخ است؛ حتی اگر آن کارها فی نفسه مجاز و خوب هم باشد.
دکتر توکل حبیب‌زاده تبیین می‌کند؛
دکتر حبیب‌زاده عضو شورای عالی قشر سازمان بسیج حقوقدانان؛ در این یادداشت به ساختار منشور ملل متحد می‌پردازد. ایشان شورای امنیت را مسئول حفظ و برقراری صلح و امنیت می‌داند. وی قطعنامه‌های شورای امنیت را به‌واسطه لازم‌الاجرا بودن برای تمامی کشورها خطرناک می‌دانند.

عناوین ویژه

در پی سخنان مهم مقام معظم رهبری در رابطه با امنیت:
حضرت علی(ع)ایجاد امنیت را در کنار اجراء حدود الهی ذکر کرده‌اند لذا نشان از این دارد که اجراء حدود در امنیت و تشکیل حکومت مقتدرانه امکان پذیر است. به بیان دیگر در اهمیت امنیت همین بس که با وجود آن، احکام شریعت اجراء می گردد و عدالت نیز از نتایج آن خواهد بود.
مسئول بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان خبر داد:
مسئول بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان گفت: کنگره کشوری ۲۳۰۰ شهید شهرستان خمینی شهر از تاریخ هفتم تا چهاردهم آبان در این شهرستان برگزار می‌شود.
سید محمد مهدی غمامی:
رفتار مسئولان نشان داده است که جایگاه سیاست های کلی بویژه در حوزه اقتصاد –اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی- مشخص نیست نوعی از شعارزدگی و ایجاد شورا و ستاد وجود دارد ولی در عمل اتفاق مشخصی رخ نمی دهد. برخی مسئولان کشوری اظهار می دارند که قوانین سال های گذشته پیشاپیش با سیاستها انطباق داشته و یا مغایرت ندارد، با وجود این همچنان اقتصاد کشور در رکود تورمی است و مردم منتقدان جدی و به حق چالش های اقتصادی هستند.
رکوردهای گینس
موسسه گینس این روزها وارد شصت و یکمین سال عمر خود می شود. این برند مشهور که سال قبل بیش از ۲ میلیون از کتاب‌هایش به فروش رفت؛ اکنون در جشن شصت سالگی خود به فکر توسعه این روند صعودی افتاده است.
کارگزاری که وقت خود را صرف کارهایی کند که وظیفه او به شمار نمی‌رود، و به همین دلیل از انجام وظایف شغلی خود باز ماند، خطاکار و شایسته توبیخ است؛ حتی اگر آن کارها فی نفسه مجاز و خوب هم باشد.
دکتر توکل حبیب‌زاده تبیین می‌کند؛
دکتر حبیب‌زاده عضو شورای عالی قشر سازمان بسیج حقوقدانان؛ در این یادداشت به ساختار منشور ملل متحد می‌پردازد. ایشان شورای امنیت را مسئول حفظ و برقراری صلح و امنیت می‌داند. وی قطعنامه‌های شورای امنیت را به‌واسطه لازم‌الاجرا بودن برای تمامی کشورها خطرناک می‌دانند.

آخرین اخبار

top_block_quicktab