دیدار ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و هيئت همراه با فرماندهی سپاه الغدیر

دیدار ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و هيئت همراه با فرماندهی سپاه الغدیر و جمعی از پاسداران سازمان بسیج جامعه پزشکی به مناسبت تبریک روز پاسدار.

حضور بسیج جامعه پزشکی شهرستان تویسرکان در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب

تیم پزشکی شامل اقای دکتر پاکنهاد دندانپزشک , اقای دکتر حسین زاده طاهر متخصص پوست , خانم فرحناز شاه محمدی ماما , خانم لیلا اسکندری ماما و خانم کاووسی کارشناس ارشد روانشناسی از طرف بسیج جامعه پزشکی ت