بررسي مهمترين مشكلات ازدواج جوانان از ديدگاه قرآن و روايات

<body bgcolor='White' style='font-family:sans-serif;font-size:۱۰pt;‎'><body bgcolor='White' style='font-family:sans-serif;font-size:۱۰pt;‎'><body bgcolor='White' style='font-family:sans-serif;font-size:۱۰pt;‎'><p align="right"><span style='line-height: ۱۱۵%;‎ font-family: "Tahoma","sans-serif";‎ font-size: ۹pt;‎ mso-fareast-font-family: Calibri;‎ mso-fareast-theme-font: minor-latin;‎ mso-ansi-language: EN-US;‎ mso-fareast-language: EN-US;‎ mso-bidi-language: FA;‎' dir="RTL" lang="FA">باحث اصلي اين پايان‌نامه عبارتند از : اهداف ازدواج،مهمترين مشكلات ازدواج جوانان قبل از ازدواج و راه‌حلهاي آن، مشكلات ازدواج جوانانبعد از ازدواج و راههاي پيشگيري از آنها در اين پايان‌نامه فقر و عدم كفو مهمترين مشكلاتازدواج جوانان دانسته شده و براي حل آنها عفت‌پيشگي و متعه پيشنهاد شده است . همچنينفقدان يا سستي ايمان به عنوان مهمترين عامل مشكلات پس از ازدواج معرفي شده است.</span></p></body></body></body>
نسخه مناسب چاپ

بررسي مهمترين مشكلات ازدواج جوانان از ديدگاه
قرآن و روايات

نویسنده عليرضا شوشي دزفولي

استاد راهنما ‌محمد رضا آشتياني

دانشگاه آزاد اسلامي اراك

سال دفاع ۱۳۷۶

چکیده پایان نامه باحث اصلي اين پايان‌نامه عبارتند
از : اهداف ازدواج، مهمترين مشكلات ازدواج جوانان قبل از ازدواج و راه‌حلهاي آن، مشكلات
ازدواج جوانان بعد از ازدواج و راههاي پيشگيري از آنها در اين پايان‌نامه فقر و عدم
كفو مهمترين مشكلات ازدواج جوانان دانسته شده و براي حل آنها عفت‌پيشگي و متعه پيشنهاد
شده است . همچنين فقدان يا سستي ايمان به عنوان مهمترين عامل مشكلات پس از ازدواج معرفي
شده است.

top_block_quicktab