بهشت و آخرت از آن كسی است كه ذره‌ای كبر و غرور نداشته باشد

<P style="TEXT-JUSTIFY: kashida;‎ TEXT-ALIGN: justify;‎ TEXT-KASHIDA: ۰%;‎ MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: ۱۱۵%;‎ FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif';‎ FONT-SIZE: ۹pt" lang=FA>گروه فعاليت‌های قرآنی: يك پ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژوهشگر قرآنی در نشست خودشناسی كه در غرفه سازمان فعاليت‌های قرآنی دانشجويان كشور در نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللی قرآن برگزار شد، گفت: بنا به فرمايش صريح خدا در قرآن، بهشت و آخرت از آن كسی است كه ذره‌ای كبر و غرور نداشته باشد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: ۹pt" dir=ltr></SPAN></P>
نسخه مناسب چاپ

بهشت و آخرت از آن كسی است كه ذره‌ای كبر و غرور نداشته باشد


 


گروه فعاليت‌های قرآنی: يك پ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژوهشگر قرآنی در نشست خودشناسی كه در غرفه سازمان فعاليت‌های قرآنی دانشجويان كشور در نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللی قرآن برگزار شد، گفت: بنا به فرمايش صريح خدا در قرآن، بهشت و آخرت از آن كسی است كه ذره‌ای كبر و غرور نداشته باشد.


 


به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، مرتضی جليلی، پژوهشگر قرآنی و استاد دانشگاه، در نشست خودشناسی كه در غرفه سازمان فعاليت‌های قرآنی دانشجويان كشور در نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللی قرآن برگزار شد، گفت: هيچ بنايی بدون طرح و نقشه به نتيجه نمی‌رسد و فرد مسلمان نيز بايد در طول زندگی خود با برنامه و هدف به پيش برود.


 


وی ادامه داد: برنامه و اهداف زندگی يك مرد مسلمان بايد با تهذيب نفس، جايگزين زنگارها و كج خلقی‌ها با اخلاق حسنه باشد كه ماه رمضان زمينه مناسبی را برای به وجود آوردن اين حس معنوی در انسان فراهم می‌آورد.


 


جليلی گفت: فرد مسلمان بايد سعی كند در اين ماه از درون وجود خود را از كبر پاك كند، چرا كه بنا به فرمايش صريح خدا در قرآن، بهشت و آخرت از آن كسی است كه ذره‌ای كبر و غرور نداشته باشد و قلب و روحش را از حرص و حسد و ريا و بخل پاك كند.


 


اين پژوهشگر قرآن افزود: جايگاه كبر آن‌چنان در دين اسلام مورد مذمت است كه بنا به قول صريح اميرالمؤمنين(ع) اگر بنده مسلمان به بند كفشی نيز كه در پای دارد ببالد، اين حالت كبر را در او تقويت می‌كند و چون به اين حالت درآمد، ديگر بويی از بهشت را استشمام نخواهد كرد.


 


در سيره عملی پيامبر(ص) شاهد مقابله با مظاهر كبر هستيم


 


جليلی خاطرنشان كرد: به اين سبب است كه در سيره عملی پيامبر اسلام(ص) و اميرالمؤمنين(ع) شاهد مظاهری از مقابله با كبر و غرور هستيم و مصداق بارز آن وصله زدن حضرت علی(ع) به كفش‌هايش و دوختن و رفوی لباس پاره توسط دستان پيامبر اسلام(ص) است.


 


اين استاد معارف اسلامی دانشگاه گفت: متأسفانه در زندگی امروز كمتر جايی را می‌توان سراغ گرفت كه به پيروی از سيره عملی ائمه معصومين(ع) توجهی بشود و مردم بيشتر از اينكه به تهذيب نفس و از بين بردن كبر و آراستن جان و روح خود بينديشند، به آراستگی چيزهای مادی كه در اختيار دارند دلبسته و خوش كرده‌اند.


 


وی يكی ديگر از مظاهر از بين رفتن كبر در فرد مسلمان را در دسترس بودن او عنوان كرد و گفت: فرد مسلمان در تبعيت از مشی بزرگان و اوليای الهی بايد از معطل كردن مردم دست برداشته و همواره برای ارائه خدمات در دسترس مردم باشد، چيزی كه نمونه عينی آن را در زندگی سلمان فارسی مشاهد می‌كنيم و وی به جای اينكه برای ولايت در مدائن كاخ‌نشين شود، دستور داد حجره‌ای در بازار برايش دست و پا كنند تا به امور مردم رسيدگی كند.


 


وی به تشريح مراتب تهذيب نفس پرداخت و گفت: فرد مسلمان در اين راه بايد پا روی دو چيز بگذارد، يكی پا روی نفس و ديگری پا روی بهشت دنيا، يعنی برای رسيدن به ديار باقی و آرام گرفتن در بهشت جاويد پروردگار افعال خود را براساس تهذيب نفس درست كرده و سر و سامان دهد.


 


پرهيز از تكبر كليد رمز ورود به بهشت است


 


جليلی پرهيز از تكبر را وعده پيامبر(ص) با امتش خواند و گفت: پيامبر اكرم(ص) خطاب به امتش كه در آرزوی رسيدن به بهشت هستند شرطی گذاشت و گفت: اگر تكبر نكرده و به جای درخواست و طلب چيزی از كسی، خودتان به امور جاری و شخصی برسيد اين كليد رمز وصال شما به بهشت است. 


وی در پايان گفت: اين مسئله يعنی پرهيز از تكبر از چنان جايگاهی برخوردار است كه حتی انسان بی‌دين اما دارای خوی متواضع و بی‌تكبر نيز از سوی بزرگان دين مورد ستايش قرار گرفته است و بايد همين‌جا عرض كنم كه اگر ثمره ماه رمضان تقويت بُعد تهذيب نفس نباشد، عملاً از آن بهره‌ای به دست نياورده‌ايم.

top_block_quicktab