تاییدیه ایمنی برای ساختمان های پایتخت

<P align=justify>معاون امور حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی با بیان اینکه تاکنون ۱۲۰ ساختمان در شهر تهران تاییدیه ایمنی از سازمان آتش نشانی دریافت کرده اند، گفت: با همکاری معاونت شهرسازی شهرداری تهران قرار است در پایان کار ساختمان های پایتخت، رتبه ایمنی آنها به طور برجسته درج شود.</P>
نسخه مناسب چاپ


داوود براتی در خصوص رتبه بندی ساختمان ایمن در شهر تهران که ازسال گذشته آغاز شده است گفت: رتبه بندی ساختمان های ایمن به درجات ۱،۲،۳ و ممتاز تقسیم می شود، که در این رتبه بندی توجه به نحوه رعایت فاکتورهای ایمنی یعنی کیفیت اجرای تمامی مسایل ایمنی مورد توجه قرار گرفته است. وی ادامه داد: با توجه به رتبه بندی های عنوان شده شرایط ایمنی ساختمان ها ارزیابی شده و پایان کار به آن ها ارائه می شود، و همچنین اطلاعات ساختمان های ایمن به روز شده در سایت سازمان آتش نشانی قرار می گیرد.


معاون امور حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی با بیان اینکه طرح رتبه بندی ساختمان ها برای اولین بار در دنیا به انجام می رسد، گفت : هم اکنون بسیاری از ساختمان ها پس از اینکه تاییدیه ایمنی سازمان آتش نشانی را دریافت کردند با همکاری سازمان سعی در ارتقا رتبه خود داشته و ساختمان خود را به طور مثال از رتبه ۳ به رتبه ۲ و یا ۱ ارتقا می دهند.


براتی در ادامه با تاکید اینکه پایه و اساس مقررات ساختمانی همیشه فاکتور ایمنی بوده که متاسفانه در کشور ما این فاکتور مهم مغفول مانده و توجه چندانی به آن نشده است، عنوان کرد: به همین دلیل علی رغم تلاش های شهرداری بسیاری از ساختمان ها هنوز نتوانستند تاییدیه ایمنی را دریافت کنند و ما پیش بینی کردیم با همکاری سایر نهادها این طرح می تواند با استقبال بیشتر شهروندان مواجه شود.


وی افزود: برای اثربخشی بیشتر این طرح به معاونت شهرسازی شهرداری تهران پیشنهاد دادیم تا درجه ایمنی ساختمان ها به طور واضح و با فونت برجسته در پایان کار ساختمان ها قرار گیرد که دکتر معصومی معاون شهرسازی شهرداری تهران آن را مثبت ارزیابی کرد و گفت که "این طرح باید در کارگروه مربوطه مطرح شود و با پیش بینی های لازم اعمال شود تا کیفیت ایمنی ساختمان های شهر تهران به طور مناسب ارتقا یابد".

top_block_quicktab