اعزام تیم درمانی به جزایر خلیج فارس

<P align=right>به مناسبت دهه فجر</P>
نسخه مناسب چاپ

 


 


  


 


 


 


 


اعزام تیم درمانی به جزایر ابوموسی و تنب بزرگ