برگزاری اولین جلسه مسئولین امداد و درمان بسیج جامعه پزشکی سمنان

اولین جلسه مسئولین امداد و درمان با حضور مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی و مسئولین امداد و درمان کله دفاتر و کانون های در سازمان بسیج جامعه پزشکی برگزار گردید.<br>در این جلسه در خصوص نحوه اعزام اکیپ های عمومی <br>
نسخه مناسب چاپ

top_block_quicktab


Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 41 bytes) in /home/pezeshki/public_html/includes/database/query.inc on line 1859