تئوری Yin و Yang

<P align=right>&nbsp;‎تئوري Yin و Yang احتمالاً تنها و پراهميت‌ترين تئوري طب چيني محسوب مي‌شود و مي‌توان گفت كه تمام فيزيولوژي، پاتولوژي و درمان طب چيني نهايتاً به Yin و Yang منتهي مي‌شود</P>
نسخه مناسب چاپ

 


تئوری Yin و Yang


  


تئوري Yin و Yang احتمالاً تنها و پراهميت‌ترين تئوري طب چيني محسوب مي‌شود و مي‌توان گفت كه تمام فيزيولوژي، پاتولوژي و درمان طب چيني نهايتاً به Yin و Yang منتهي مي‌شود.
Yin و Yang خيلي ساده و در عين حال بسيار پيچيده و پرمعناست.
شخصي ممكن است در يك سطح منطفي آنرا درك كند، ولي در كارهاي كلينيكي و در زندگي دائماً‌ با جنبه‌هاي ديگر آن برخورد نمايد.
مفهوم Yin و Yang همراه با Qi براي قرون متمادي در فلسفه چيني نفوذ كرده و با عقايد فلسفي غرب فرق كلي و اساسي دارد.
فلسفه غرب كه براساس منطق ارسطوئي مي باشد و براساس تقابل اضداد است  و در ۲۰۰۰ سال اخير ذهن غربي‌ها را به خود مشغول كرده.
در فلسفه چيني دو تضاد مثل Yin و Yang مي‌تواند در دو قطب مخالف باشند. در عين حال مي‌توانند مکمل هم نيز باشد. هر چيزي مي‌تواند خودش باشد و مخالفش، مثلاً A مي‌تواند non-A نيز باشد.


 


تاريخ تكامل Yin و Yangشايد قديمي‌ترين نوشته درباره Yin و Yang در كتاب تغييرات (Jing-Yi) مربوط به ۷۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح باشد.
در اين كتاب Yin توسط يك خط منقطع و Yang توسط يك خط ممتد نشان داده شده است
  


در طب چيني تئوري Yin و Yang و عوامل پنجگانه كه عبارتند از آب، چوب، آتش، خاك و فلز که براي تفسير جريانات طبيعي از جمله بدن انسان و سلامت و بيماري بكار گرفته مي‌شود.


 


تهیه کننده : دکتر هوشنگ حاتمی منزه


 

top_block_quicktab