اعزام بسیجیان جامعه پزشکی به راهیان نور شمالغرب کشور

<body bgcolor='White' style='font-family:sans-serif;font-size:۱۰pt;‎'></body>
نسخه مناسب چاپ

جمعی از بسیجیان جامعه پزشکی استان آشرقی  روز پنچشنبه ۱۱ شهریور ماه برای بازدید از مناطق عملیاتی شمالغرب کشور اعزام شدند

top_block_quicktab