تشخیص سكته قلبی با آزمایش خون امكان پذیر می شود

<P align=justify>پژوهشگران براساس پروتئینی كه پس از سكته قلبی در بدن آزاد می شود، آزمایش خونی را طراحی كرده اند كه با استفاده از آن می توان سكته قلبی را تشخیص داد.&nbsp; <‎/P>
نسخه مناسب چاپ

به گزارش دیلی میل، دانشمندان دانشگاه لویولا در آمریكا می گویند پروتئین cMyBP-C پروتئین بزرگی است.این پروتئین می تواند اساس و پایه برای آزمایشی جدید باشد كه در كنار آزمایش های خون دیگر به تشخیص سكته قلبی كمك می كند.
این نخستین مطالعه ای است كه ارتباط پروتئین cMyBP-C با سكته قلبی را نشان می دهد.
اندازه مولكولی بزرگ این پروتئین به تشخیص سریعتر در آزمایش خون كمك می كند.
بیش از ۶۰ درصد بیمارانی كه از درد قفسه سینه رنج می برند سكته قلبی نكرده اند. اما بسیاری از آنها تا زمانی كه خطر سكته قلبی رفع نشود در بیمارستان بستری می شوند.
اگرچه انجام نوار قلبی می تواند سكته های قلبی عمده را مشخص كند اما سكته قلبی بسیار كوچك را نشان نمی دهد . فقط یك پروتئین موسوم به تروپونین-l قلبی كه اكنون در آزمایش های خون استفاده می شود با سكته قلبی مرتبط است.
اما دستكم چهار تا شش ساعت طول می كشد تا این پروتئین در جریان خون خود را نشان دهد.
با این حال تحقیقات بیشتری برای تایید این پروتئین به عنوان یك نشانگر سكته قلبی باید انجام شود.
نتایج این تحقیقات در نشریه گزارش های مولكولی و سلولی قلب منتشر شده است.


منبع: ایرنا

top_block_quicktab