فلسفه هومیوپاتی - روابط بين داروها

<P align=right>&nbsp;‎ رابطه مكمل<BR>&nbsp; رابطه خنثي‌كننده<BR>&nbsp; رابطه تعقيب‌كننده خوب<BR>&nbsp; رابطه تعقيب‌كننده بد</P>
نسخه مناسب چاپ


 


فلسفه هومیوپاتی - روابط بین داروها 


 


 


بخش دهم: روابط بین داروها


 


   •   رابطه مكمل
   •   رابطه خنثي‌كننده
   •   رابطه تعقيب‌كننده خوب
   •   رابطه تعقيب‌كننده بد


 


 در هنگام درمان هوميوپاتي، بسيار اتفاق مي‌افتد كه نياز به تجويز پشت‌سرهم دارو وجود دارد. در چنين حالتي،‌ اطلاع از روابط بين داروها لازم مي‌باشد.
 
البته توجه به يك نكته ضروري است: در صورت استفاده از دوزهاي بسيار كوچك دارو، مدت‌اثر دارو در بدن (كنش اوليه: Primary Action) بسيار كاهش مي‌يابد (مراجعه به مبحث Proving) و لذا مي‌توان بدون نگراني از تاثير آنها بر روي يكديگر، با آزادي بيشتري داروها را به دنبال هم تجويز نمود. لذا روابط  گفته‌شده در ذيل، هنگام مصرف داروها در دوزهاي بزرگ (كه نشانه آن، تشديد علامت هوميوپاتيك است) صادق خواهد بود.


 


   ۱-   رابطه مكمل يا Complementary
بعضي از وضعيت‌هاي هوميوپاتيك شباهت‌هاي زيادي با يكديگر دارند و به‌آساني به يكديگر تبديل مي‌شوند. داروهاي مناسب براي چنين وضعيت‌هايي را داروهاي مكمل يا Complementary مي‌نامند. مثلا فردي كه در وضعيت Nat-m مي‌باشد به‌آساني در سرماخوردگي‌ها يا مشكلات گوارشي خود وارد وضعيت Puls مي‌شود. به داروي Puls، مكمل Nat-m مي‌گويند. معمولا اين داروها علائم مشترك زيادي دارند و مي‌توان از آنها براي كامل‌كردن اثر درماني داروي اصلي استفاده نمود. رابطه مكمل در جزوه ضميمه به صورت حروف ضخيم يا Bold نشان داده شده است. لازم به ذكر است كه اين رابطه، دوطرفه نيست. ممكن است يك دارو، مكمل يكي ديگر باشد، ولي آن ديگري يك نوع رابطه متفاوت با اين دارو داشته باشد.
در مثال روبرو، داروي Calc مكمل Lyc مي‌باشد:


Lyc

 … bry, Calc …
   ۲-   رابطه خنثي‌كننده يا Antidote
در بسياري وضعيت‌ها كه يك دارو اثر نامطلوب ايجاد كرده است نيازمند خنثي‌كردن آن مي‌باشيم. صحيح‌ترين روش خنثي‌كردن يك دارو، گرفتن كليه علائم و تجويز داروي مشابه مي‌باشد. (قانون اصلي هوميوپاتي.) اما شناخته‌شده‌ترين اين حالات در جداول زير به صورت رابطه خنثي‌كننده جمع‌آوري شده‌اند. اين رابطه نيز لزوما دوطرفه نمي‌باشد و داروي خنثي‌كننده از نظر علائم، شباهت بسياري به داروي اصلي خواهد داشت. اين رابطه، در جدول؟؟؟ به صورت حروف كج (Italic) بيان شده است.


Lyc

 … bry, Calc, Camph …در اين شكل، داروي Camph خنثي‌كننده اثرات Lyc مي‌باشد.
از آنجا كه هم داروهاي خنثي‌كننده و هم داروهاي مكمل شباهت زيادي با داروي اصلي دارند لذا متصور است كه بعضي داروها هم مكمل و هم خنثي‌كننده يك دارو باشند. اين رابطه به صورت حروف ضخيم و بزرگ (Capital) نشان داده شده است. 


Lyc

… bry, Calc, Camph …LACH 


   ۳-   رابطه تعقيب‌كننده خوب Follow Well
اين رابطه به دارويي اطلاق مي‌شود كه مي‌توان به‌آُساني آن را پس از داروي ديگري تجويز نمود و معمولا تداخلي در كار هم ايجاد نمي‌كنند. اين رابطه نيز دوطرفه نمي‌باشد. داروهاي تعقيب‌كننده خوب در جدول با حروف ساده نمايش داده شده‌اند. مانند داروي Bry براي Lyc در جدول قبلي.   ۴-   رابطه تعقيب‌كننده بد Inimical
اين رابطه به دارويي اطلاق مي‌شود كه تجويز آن پس از داروي قبلي در بعضي موارد باعث بروز اختلال در روند درمان مي‌گردد. لذا بهتر است به دنبال هم تجويز نشوند. اين رابطه در جدول، در ستون مجزايي نوشته مي‌شود. اين رابطه هم دوطرفه نيست.


Inimical

Phos

Caust

…All-c, Ars…