۱۰ هزار پرستار به علت پایین بودن حقوق در مشاغل دیگر جذب شده اند

<body bgcolor='White' style='font-family:sans-serif;font-size:۱۰pt;‎'><span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane">معاون پشتیبانیسازمان نظام پرستاری گفت: حدود ۱۰ هزار پرستار به علت پایین بودن درآمد درمشاغل دیگری از جمله کار در شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی جذب شده اند.</span></body>
نسخه مناسب چاپ

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، یعقوب قدسیان سرشت
اظهار داشت: به دلیل ناکافی بودن حقوق و مزایای پرستاران شاغل در
بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور، تعداد قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان
رشته‌ پرستاری جذب مشاغل دیگر مانند شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارویی
شده‌اند.
وی با بیان اینکه آمار رسمی از تعداد پرستاران شاغل در سایر حرفه ها وجود
ندارد، افزود: با توجه به تعداد فارغ التحصیلان پرستاری و خروجی سالانه
دانشگاهها آمارهای غیر رسمی در این زمینه نشان می دهد حدود ۱۰ هزار پرستار
به دلیل پایین بودن حقوق و مزایای حرفه پرستاری در مشاغل غیر پرستاری از
جمله شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی مشغول به کار هستند.
معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری خاطرنشان کرد: نتایج بررسی ها و سرکشی
های ما از بیمارستان های سطح تهران نشانگر این است که هم‌اکنون حقوق و
مزایای بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در شهر تهران برای پرستاران شاغل
در بالین وجود ندارد یا به ندرت وجود دارد و این میزان دریافتی در بازگشت
پرستاران شاغل در سایر حرفه ها به فعالیت در بخش بالین جاذبه ای ایجاد
نکرده است.
وی تاکید کرد: اکنون با وجود اتمام روند استخدام ۲۳ هزار پرستار در بخش
دولتی، برخی از دانشگاه های علوم پزشکی به دلیل کمبود نیرو موفق به جذب
نیرو به میزان سهمیه استخدامی خود نشده اند و در عین حال تعداد قابل توجهی
از پرستاران با وجود علاقه به پرستاری در سایر حرفه ها مشغول به کار شده
اند که اگر حقوق و مزایای حرفه پرستاری افزایش یابد می توان به بازگشت آنان
به حرفه خود امیدوار بود.
قدسیان با تاکید بر لزوم واقعی شدن تعرفه خدمات پرستاری در سطح جامعه،
اظهار کرد: در این صورت هم عرضه و تقاضا در جامعه به تعادل می رسد، هم حقوق
پرستاران و به تبع آن انگیزه های خدمتی آنان و بازگشت به حرفه پرستاران
افزایش می یابد و هم مردم از مراقبتهای کیفی پرستاران بهره مند می شوند.
وی با اشاره به خروج سالانه ۲۰۰ نفر برای کار درخارج از کشور، تصریح کرد:
ایجاد بازار کار و شرایط اقتصادی مناسب در حرفه پرستاری می تواند در کاهش
میزان مهاجرت پرستاران به سایر کشورها بسیار موثر باشد.
معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری با اشاره به قانون تعرفه‌گذاری خدمات
پرستاری، افزود: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در زمینه افزایش
درآمد برای پرستاران جاذبه ایجاد می کند و اجرای آن دغدغه ما در زمینه
بازگشت پرستاران شاغل در سایر بخشها به حرفه خود را نیز تحقق خواهد بخشید.
وی اظهار امیدورای کرد، با واقعی شدن حقوق و مزایای پرستاران، جاذبه برگشت
به حرفه پرستاری فراهم شود و بخشی از کمبود نیروی انسانی در کشور از این
طریق تامین و جبران شود.

top_block_quicktab