بسيج اهداف بين المللي را در دستور كار دارد

دکتر عین اللهی، طراح بیو ایمپلنت های چشمی و رئيس شوراي عالی سازمان&nbsp; بسيج جامعه پزشكي؛<br>بسيج اهداف بين المللي را در دستور كار دارد<br>" بسيج يك نهاد مردمي و انقلابي است. اهدافش،‌ اهداف انقلاب، خط قرمزهايش، خط قرمزهاي انقلاب و اولويت‌هايش اولويت‌هاي انقلاب است.
نسخه مناسب چاپ

 " دكتر بهرام عين اللهي رئيس شوراي مركزي بسيج جامعه پزشكي بسيج را اينگونه توصيف مي‌كند. از نگاه وي بسيج از نظر نفرات نيز محدوديتي ندارد. همه‌ي ايراني‌ها، تمام افرادي كه قلبشان براي اين كشور و انقلاب مي‌تپد. اين جراح و فوق متخصص بيماري‌هاي چشمي در مقايسه‌اي ميان بسيج و برخي تشكيلات كمونيستي، بسيج را ارگاني دانست كه با وجود طبقه بندي و داشتن ساختار تشكيلاتي محدود به تشكيلات نيست و ارگاني است كه برخلاف تشكيلات كمونيستي از پايين به بالاست. وي تبعيت از اسلام ناب محمدي و ولايت فقيه را اصول كلي و خط قرمزهاي بسيج عنوان كرد. اصولي كه در دوران دفاع مقدس يك مأموريت را بر عهده‌اش مي‌گذاشت و در جريان فتنه‌ي ۸۸ مأموريتي ديگر نيز هر موضوعي كه بخواهد انقلاب را تهديد كند. اساس مأموريت بسيج را تشكيل مي‌دهد. اين دانشمند مبدع طرح بيوايمپلنت‌هاي چشمي تأكيد كرد: بنابراين اگر بچه‌هاي بسيج جامعه پزشكي سلول‌هاي بنيادي را به سرانجام مي‌رسانند و يا بايد ايمپلنت‌ها درست مي‌شود، اين حركت يك حركت بسيجي است، همچنان‌كه حركت‌هاي علمي ديگر كه در راستاي اهداف و انديشه‌هاي انقلاب صورت مي‌‌گيرد، حركت بسيجي است. وي با تأكيد بر اينكه بسيج نهادي نظامي نيست افزود: بعضي از عناصر ضد انقلاب مي‌كوشند تا بسيج را ارگاني نظامي جلوه دهند در صورتي كه اين ارگان ارگاني مردمي و تابع ولايت فقيه و ارزش‌هاي انقلاب است و اهدافش را موفقيت‌هاي زماني مشخص مي‌كند. دكتر عين اللهي با انتقاد از افرادي كه سعي دارند بسيجي ما را بي‌سواد و سطح پايين معرفي كنند در حالي‌كه بسياري از اساتيد دانشگاه، پزشكان متخصص و فوق تخصص و حتي بسياري از دانشمنداني كه دلشان با انقلاب است عضو بسيج جامعه پزشكي هستند و دامنه‌ي بسيج جامعه پزشكي به تمامي نيروهاي پزشك، پيراپزشك و پرستاري كه كار خود را به درستي و با تعهد و وجدان انجام مي‌دهند عضو بسيج جامعه پزشكي هستند حتي اگر كارت عضويت نداشته باشند.
وي با تأكيد بر اينكه عملكرد اعضاي بسيج جامعه پزشكي نيز تابع نظر مقام معظم رهبري است، ايثار، ايمان، تقوا و پاكدامني و اعتقاد به اسلام و ولايت فقيه را اصلي ترين ارگاني دانست كه يك پزشك بسيجي ضمن نظر داشتن به شرايط زماني بايد به آن مسلح شود. به باور رئيس شوراي مركزي بسيج جامعه پزشكي توجه به شرايط زماني و مسائل روز موجب مي‌شود تا به اركان آن مسلط باشيم به همين منظور از آنجايي كه امروز بحث فضاي مجازي،‌ بحث روز است و نسل ج.ان امروز در فضاي مجازي درگير شده و دشمن از اين فضا براي مقاصد خود بهره برداري مي‌كند، بسيج هم در اين فضا وارد شده و بحث آموزش‌هاي از راه دور و سايت‌ها و رسانه‌هاي ديجيتال و آموزشكده‌هاي مجازي موضوعاتي است كه در يك سال اخير مورد توجه بسيج جامعه پزشكي بوده است. وي در همين راستا از راه اندازي خبرگذاري سينا براي پوشش اخبار پزشكي، كتابخانه‌هاي علمي،‌ ديجيتال و پژوهشكده‌هاي مجازي خبر داد. به گفته وي كمك رساني به مردم مناطق محروم يكي ديگر از اهداف بسيج جامعه پزشكي است كه از قبل بوده و هم اكنون نيز انجام مي‌شود. دكتر عين اللهي همچنين از طرح بحث بين المللي شدن بسيج از سوي رئيس محترم نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري به عنوان هدف گذاري جديد بسيج ياد كرد. به اين منظور قرار است بسيج به منظور انتقال تجربيات خود با ساير كشورهايي كه در حال انقلاب هستند ارتباط برقرار كند و به اين شكل دامنه بسيج از كشور ايران خارج شود. بنا به اظهار وي در دولت نهم تعداد زيادي پزشك و پيراپزشك و پرستار از نيروهاي كشورهاي همجوار يا حتي     در درون كشور تربيت شدند و اين نيروها به زبان فارسي مسلط اند و خيلي از اين‌ها به كشور خودشان رفته‌اند و مي‌توانند به عنوان نماينده‌ بسيج در كشور خودشان ايفاي نقش داشته و از تجارب بسيج براي خدمت رساني بهره بگيرند.