اعزام یک تیم بهداشتی درمانی کانون بسیج جامعه پزشکی گناباد به روستای محروم کلاته کلوخ

در تاریخ ۶/۸/۹۰ اعضای کانون بسیج جامعهپزشکی گناباد در اردوی جهادی که با حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکیگناباد در روستای محروم کلاته کلوخ برگزار شد،&nbsp; ضمن ویزیت رایگان ۲۳ نفر&nbsp;با داروی رایگان ، خدماتی از قبیل تزریقات&nbsp; برای ۱۲ نفر و مشاوره پزشکی&nbsp;برای ۱۰نفر ارائه نمودند .<br><br>
نسخه مناسب چاپ


top_block_quicktab