واكسن هاي درماني عرصه جديدي جهت درماني بيماري هاي صعب العلاج

<P align=center><STRONG>Therapeutic&nbsp;‎ Vaccines</STRONG></P><P align=center><STRONG></STRONG>&nbsp;‎</P><P align=justify>واكسن هاي درماني در مقابل واكسن هايي كه براي پيشگيري استفاده مي شوند در حال وارد شدن به عرصه پزشكي مي باشند.</P><P align=justify>&nbsp;</P>
نسخه مناسب چاپ

اولين واكسن درماني در آوريل سال گذشته توسط اداره غذا و داروي امريكا با نام پروونگه جهت درمان و يا درواقع افزايش طول عمر در بيماران مبتلا به نوع خاصي از سرطان پروستات مردان تاييد و وارد چرخه دارويي گرديد.
اين واكسن ها در واقع با تحريك سيستم ايمني بر عليه آنتي ژن هاي خاص و يا مولكول هاي اختصاصي كه در سلول هاي سرطاني و يا بيماري هاي ديگر يافت مي شوند و به دندرون ها معروف هستند نقش خود را ايفا مي كند.
در سال جاري با ادامه تلاش شركت هاي داروي چند واكسن ديگر درماني وارد چرخه دارويي مي گردد.
واکسن هاي جديدي كه وارد بازار شده اند عبارتند از:
واكسن درماني ضد گلايوبلاستوماي مولتي فرم كه نوع تهاجمي از تومور مغزي است
(ImmunoCellular Therapeutics)


ICT-۱۰۷
اين نام واكسني است كه براي اين بيماري گذاشته شده و با استفاده از سلول هاي دندرتيك عمل خود را انجام می دهد.

اين واكسن در فاز دوم بررسي هاي باليني نشان داده است كه سبب افزايش عمر تا ۵۵ درصد در مقايسه با افراد درمان شده توسط روش هاي متداول را دارد.


VGX-۳۱۰۰
 واكسن دومي است كه در حال ورود به بازار درماني است و جهت درمان زخم هاي سرطاني رحم موسوم به ديس پلي سيا و سرطان ناشي از پاپيلوما ويروس ها در رحم كه عامل ۷۰ درصد سرطان هاي رحم است، استفاده می شود.
شركت سازنده اين واكسن در حال تحقيق بروي تهيه ساير واكسن هاي ژني بر عليه هپاتيت سي، لوسمي، آنفلوانزا و واكسن ايدز است.


MAGE-A۳ vaccines
توسط شركت عظيم واكسن سازي گلاسكو اسميت كلين تهيه شده كه مخلوطي از چندآنتي ژن جهت تحريك سيستم ايمني طبيعي بر عليه چند نوع سرطان است.
پروتئين درماني همراه با مواد شيميايي موسوم به AS۱۵ جهت القاء سيستم ايمني بر عليه آنتي ژن هاي خاص عمل مي كند.
اين داروها در فاز سوم ارزيابي هاي باليني بر عليه ملانوما و سرطان ريه مي باشد.


NeuVax
واكسن درماني ديگري است كه براي درمان يك نوع سرطان مهاجم سينه استفاده خواهد شد.
اين دارو ضمن دريافت تاييد فاز دوم ارزيابي باليني در حال انجام فاز سه باليني براي تاييد نهايي است.
اين واكسن ها بر اساس يك پپتيد ايمني زا موسوم به I۷۵  جهت تحريم القا سيستم ايمني سلولي براي تهاجم به سلول سرطاني خاص سينه داراي رسپتور فعالیت می کنند.
HER۲ receptor
كه همراه با جي او سي اس اف تزريق مي گردد.
AE۳۷
يك ادجوانت (یاور) است كه براي درمان سرطان سينه از آن استفاده مي شود و در بيماراني كه نمي توانند هرسپتين دريافت كنند استفاده مي شود.


ImmusanT's Nexvax۲
براي بيماري سيلياك استفاده مي شود كه در بيماران حساس به گلوتن ايجاد شده و با حمله سلول هاي ايمني به جداره دستگاه گوارش عارضه ايجاد مي شود
اين واكسن از استخراج سه نوع پپتيد از گلوتن ساخته شده است و فاز اول ارزيابي باليني آن بسيار خوب بوده است.


Advaxis
واكسن ديگري براي سرطان رحم است كه با دستكاري ژني يك نوع باكتري به نام ليستريا ساخته شده است.
.CRS-۲۰۷
براي سرطان پانكراس ساخته شده و مشابه واكسن فوق است ودر حال فاز دوم ارزيابي باليني است.


باكتري ليستريا در اين روش چنان ساخته شده كه انتي ژن مزوتلين كه در اغلب تومور هاي سخت  توليد  مي شود را توليد كند.


PEV۷ vaccine
واكسني براي درمان عفونت هاي قارچي مزمن در زنان است. فاز اول ارزيابي باليني اين واكسن مثبت بوده و سبب واكنش ايمني قوي شده است.


GI-۴۰۰۰ therapeutic  vaccine
اين واكسن درماني  سرطان پانكراس  كه با استفاده از نوعي از پروتئين Ras جهش يافته ساخته شده است و براي آن از نوعي مخمر نان تغيير ژنتيكي داده شده كه پروتئين هدف را القا مي كند، استفاده شده است كه با تحريك سيستم ايمني و سلول هاي تي لفنوسيتي بر عليه هدف عمل مي كند.
فاز دوم ارزيابي باليني اين واكسن براي سرطان كلون و سرطان ريه در اواسط سال آينده انجام خواهد شد.


تهیه و تنظیم:


دكتر علي كرمي
دانشيار فناوري زيستي
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
پست الکترونیک: Karami@bmsu.ac.ir

top_block_quicktab