انگلیس دستور تعطیلی سفارت ایران در لندن را صادر کرد

<span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane">دولت انگلیس امروز در واکنش به اقدام خودجوش دانشجویان ایران، دستور تعطیلی سفارت ایران در لندن را صادر کرد.</span>
نسخه مناسب چاپ

به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت انگلیس امروز از صدور دستور تعطیلی فوری سفارت ایران در لندن خبر داد."ویلیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس در اظهاراتی در همین رابطه اعلام کرد:
«کاردار ایران در لندن در حال حاضر از درخواست ما برای تعطیلی فوری سفارت
ایران مطلع شده است و تمامی پرسنل دیپلماتیک ایران باید ظرف مدت ۴۸ ساعت
انگلیس را ترک کنند.»
وی افزود: «ما سفارت انگلیس در تهران را تعطیل کرده‌ایم. ما تصمیم
گرفتیم تمامی پرسنل خود را از ایران خارج کنیم و ظرف دقایقی که گذشت آخرین
اعضای نمایندگی ما در ایران از این کشور خارج شدند.»
اقدام دولت انگلیس در صدور دستور تعطیلی سفارت ایران در لندن در حالی صورت
می‌گیرد که دانشجویان معترض ایرانی روز گذشته پس از تجمع مقابل سفارت این
کشور در تهران، اقدام به تسخیر سفارت انگلیس کردند.


top_block_quicktab