حاشیه‌های برنامه روز جهانی ایدز

<span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane"> برنامه روز جهانیایدز امروز برگزار شد اما هیچکدام از ۴ وزیری که فهرست سخنرانان این برنامهبودند، نیامدند انگار موضوع گسترش این بیماری لاعلاج چندان هم برایمسئولان مهم نیست.</span>
نسخه مناسب چاپ

به گزارش خبرنگار
بهداشت و درمان فارس، برنامه روز جهانی ایدز صبح امروز در ساختمان مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد اما با سردی و حضور کمرنگ مسئولان.در فهرست سخنرانان این برنامه نام ۴ وزیر، شامل حاجی بابایی، وزیر آموزش و
پرورش، بهداشت، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
مصطفی محمد نجار وزیر کشور (و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر) و شیخ
الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که به این مراسم دعوت شده
بودند، اما هیچکدام نیامدند و به جز وزیر بهداشت و دبیر کل ستاد مبارزه با
مواد مخدر بقیه وزرا حتی نماینده ای هم به این مراسم نفرستاند.عدم حضور مسئولان و سخنرانان دعوت شده به این مراسم به این افراد ختم نشد
چرا که در این جلسه نام حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
و هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی هم بود که نیامدند و فقط دومی نماینده‌اش را
فرستاد.در فهرست برنامه روز جهانی ایدز اعلام شده بود که پیام دبیر کل سازمان ملل،
پیام مدیر اجرایی برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز و پیام مدیر
منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی قرائت می شود که همه این موارد با
حضور نماینده این سازمانها انجام شد.

اما سخنرانی وزیر بهداشت با موضوع « پاسخ ملی به اپیدمی ایدز»، سخنرانی
وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با موضوع « سیاستهای کشوری
مبارزه با مواد مخدر»، سخنرانی وزیر آموزش و پرورش با موضوع « آموزش و
پرورش، دانش آموزان و آسیبهای ناشی از ایدز»،، وزیر تعاون، کار و رفاه
اجتماعی با موضوع « حمایت اجتماعی از مبتلایان به HIV» و رئیس کمیسیون
بهداشت مجلس با عنوان « نقش قانونگذاران در پیشگیری از HIV/‎ ایدز و حمایت
از مبتلایان» به علت نبود آنها برگزار نشد.سال گذشته هم مشابه برنامه امروز برگزار شد و در آن برنامه نیز نام ۴ وزیر
در فهرست برنامه بود که فقط وزیر بهداشت در برنامه روز جهانی ایدز حضور
یافت.بی توجهی مسئولان دستگاههای مختلف نسبت به شیوع بیماری ایدز در حالی است که
بر اساس سومین برنامه کشوری کنترل ایدز ایران که به عنوان یک دستاورد ملی و
افتخار از آن یاد می شود برای هر یک از دستگاههای اجرایی اعم از درمانی،
فرهنگی، حمایتی و آموزشی وظایف و تکالیفی برای کنترل و مهار این بیماری قرن
در نظر گرفته شده است.حضور پرشور مبتلایان به HIVاز دیگر نکات جالب این مراسم حضور پرشور برخی افراد مبتلایان به HIV در این
برنامه بود که با شور و حال خاصی در غرفه‌های بیرون از سالن اصلی به معرفی
اقدامات و خدمات تشکیل های غیر دولتی خود می پرداختند.

top_block_quicktab