انسانها را با معجونی از نفاق و غضب نمی‌توان سالم دانست

<span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane">رئیس دانشگاه علومپزشکی تهران گفت: پزشکان در آموزه‌های خود علاوه بر توجه به سلامت جسمانیباید به سلامت روح و بعد روحانی طبابت نیز توجه کنند زیرا نمی‌توان انسانهارا با معجونی از نفاق و غضب سالم دانست.</span>
نسخه مناسب چاپ

به گزارش خبرنگار
بهداشت ودرمان ، باقر لاریجانی صبح پنجشنبه در دومین همایش طبیب روحانی
(بزرگداشت آیت‌الله کشمیری) اظهار داشت: در حوزه گروه پزشکی ما مسئولیت
سلامت مردم را بر عهده داریم. اما داشتن یک نگاه جامع در مقوله سلامت
مسئله‌ای بسیار مهم است که بعد روحانی آن بخشی است که باید به آن توجه ویژه
داشته باشیم.
وی افزود: طب گذشته بر این باور بود که باید با اخلاقیات در علم پزشکی وارد
شد اما امروز کمتر از گذشته به این مسئله توجه می‌شود. در همین راستا سال
گذشته اولین همایش طبیب روحانی در راستای بزرگداشت آیت الله بهجت و شناخت
بیشتر ایشان سامان پیدا کرد و امسال نیز برای بزرگداشت آیت‌الله کشمیری این
روند ادامه پیدا کرده است.
لاریجانی افزود: انسان‌ها علاوه بر بعد جسمانی، روانی و اجتماعی بعد روحانی
نیز دارند. که آن بعد متناسب با شرایط تربیتی و آموزشی ارتقا می‌یابد که
پزشکان هم از این قاعده مستثنی نیستند.


 


وی گفت: در جهت شناخت بیشتر از این جنبه مهم نیاز به بهره‌مندی از
آموز‌ه‌های مختلف دارند تا به مدد گروه پزشکی آید و پزشکان برای پذیرش
مسئولیت طبابت جسم و روح خود را آماده کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: هر چند در مسیر درمان جسم
بیماران، نیم نگاهی به سلامت روان و روح وجود دارد، ولی پیچیدگی‌های روح و
روان انسان بسیار بیشتر از جسم اوست  و برای تعالی روح باید از الگوهای راه
یافته به افق‌های بلند این وادی استفاده کرد.
وی گفت: آموزش پزشکی در این زمینه راهکارهای مختلفی دارد ولی بهره‌مندی از الگوهای رفتاری و Role modeling نقش بی‌بدیلی دارد.
وی گفت:‌در عالم بشریت حقایقی بزرگ وجود دارد که دستیابی به گوشه‌ای از این
حقایق مستلزم سال‌ها مجاهده است و آیت‌الله کشمیری در این رهگذر با
بهره‌مندی از توان بالای روحی خود و نورانیت باطنی بر حقایق اشراف می‌یافت.
که این جتبه از شخصیت ایشان رمز ماندگاری اوست.
لاریجانی گفت: ما چگونه می‌توانیم انسان‌ها را با معجونی از نفاق، غضب و
دیگر صفات سالم بدانیم به دلایل اینکه مثلاً شاخص‌های خونی‌ آنها در حد
نرمان است. اگر چه نمی‌توان با آرزو کردن طبیب روحانی شد اما دانستن و
آگاهی از آن جامعیت نگاه انسان را تقویت می‌کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: عالمان از دیرباز در توصیه‌های
خود به اهمیت بعد روحانی و سلامت معنوی توجه داشته‌اند و دستورات و
کتاب‌های آنها مملو این امر است.
این همایش با حضور آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، آیت‌الله ناطق نوری و برخی از بزرگان و عرفا در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.
فارس