سیستم آموزشی علوم آزمایشگاهی؛ناقص و ناکارآمد

<P align=justify>بیکاری فارغ التحصیلان علوم آزمایشگاهی<BR>طی دو سال گذشته بسیاری از این آزمایشگاه‌ها تعطیل شده‌اند<BR></P>
نسخه مناسب چاپ

گفتن درد‌ها هیچ فایده‌ای ندارند، هزار نفر تاکنون گفته‌اند که سیستم آموزشی دانشجویان علوم آزمایشگاهی سیستم ناقصی است و این دانشجویان با روش نادرستی تربیت می‌شوند، و همه با درد‌های این قشر آشنا هستند اما در حال حاضر یکی باید برای درمان دردهای همیشگی آنها پا پیش بگذارد.
با توجه به اینکه رشته علوم آزمایشگاهی در تشخیص بیماری‌ها، نقشی بسیار کلیدی و مهم را ایفا می‌کند باید با وسواس بیشتری مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه به دلیل کم لطفی مسئولین، طی سالهای گذشته، این عرصه با مشکلات بسیاری مواجه بوده که در ‌‌نهایت منجر به آسیب مردم خواهد شد. گفتوگویزیر بخشی از درد و دل استاد گروه انگل‌شناسی و دبیر همایش آزمایشگاه و بالین است که هفته گذشته برگزار شد.
دکتر عمید اطهری که در حوزه آزمایشگاه خصوصی فعالیت دارد، با اشاره به مشکلات بسیار آزمایشگاههایخصوصیبهسینانیوزگفت: «طیدوسالگذشته بسیاری از این آزمایشگاه‌ها تعطیل شده‌اند چرا که اداره کار از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.»
وی با اشاره به تعرفه‌های اعلامی آزمایشگاه‌ها از سوی وزارت بهداشت افزود: «وزارت بهداشت سال گذشته بدون در نظر گرفتن تورم جامعه میزان افرایش تعرفه آزمایشگاه‌ها را صفر اعلام نمود که ادامه کار این حوزه را با مشکلات زیادی مواجه کرد.»
این فعال آزمایشگاهی مشکلات اقتصادی را از جمله مشکلات اولیه برای این فعالیت دانست و تصریح کرد: «با توجه به وضعیت تحریم‌ها در آینده برای خرید وسایل و کیت‌های آزمایشگاهی با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم بود.»
وی با بیان اینکه طی پنج سال فعالیت خود در بخش خصوصی هیچ گونه حمایتی را مشاهده نکرده گفت: «در عرصه آموزش نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستیم و دانشجویان وقتی وارد حیطه آزمایشگاه می‌شوند با کاربردهای عملی آشنایی ندارند و در مواجه با دانشجوی فارغ التحصیل لیسانس علوم آزمایشگاهی مشاهده می‌شود که کار عملی زیادی یاد نگرفته و مشکلات متعددی دارد و به دلیل اینکه دانشجویان در تماس مستقیم با بیمار نبوده‌اند، حتی قادر به انجام آزمایشات ساده نبوده و این امر نشان دهنده عدم کارآیی سیستم آموزشی این حوزه است.»
این استاد انگل‌شناسی در ادامه تصریح کرد: «در حالی که آزمایشگاههای بیمارستانی باید در اختیار گروههایآموزشیقراربگیرندتادانشجویاناز سال دوم در آزمایشگاه کار کنند ولی چنین نبوده و دانشجویان به طور سطحی آموزش دیده و فارغ التحصیل می‌شوند.»
استاد گروه انگل‌شناسی در رابطه با بازار کار گروه فارغ التحصیلان این رشته گفت: «در صورت تقاضای ساده برای نیاز به کار‌شناس یا کاردان علوم آزمایشگاهی، افراد بسیاری مراجعه می‌کنند که نشان از بالا بودن فارغ التحصیلان نسبت به نیاز کشور است که بیکاری این عرصه را در پی داشته است.»

top_block_quicktab