مصرف مواد غذايي شيرين با منابع پروتئيني، هوشياري را افزايش مي‌دهد!

<P style="LINE-HEIGHT: normal;‎ MARGIN: ۰cm ۰cm ۲.‎۹pt;‎ mso-outline-level: ۲" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN></SPAN>&nbsp;‎</P><P style="LINE-HEIGHT: normal;‎ MARGIN: ۰cm ۰cm ۲.‎۹pt;‎ mso-outline-level: ۲" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN>مصرف موادغذايي شيرين اگر همراه با مواد پروتئيني باشد موجب هوشياري بيشتر در فرد مي‌شود<STRONG>.</STRONG></SPAN></P>
نسخه مناسب چاپ

 گرد آورنده : سرکار خانم هاشمی

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید...