کلیپ سی و سومین محفل انس تیم های اضطراری پزشکی دوران دفاع مقدس

سازمان بسيج جامعه پزشكي کشور به مناسبت ماه مبارک رمضان، سی و سومین محفل انس تیم‌های اضطراری پزشکی دوران دفاع مقدس و اعضای بسیج جامعه پزشکی پنج شنبه (۳ خرداد) مصادف با سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور

کلیپ خبری آغاز به کار طرح جهادگران سلامت شهید رهنمون

آغاز به کار طرح جهادگران سلامت شهید رهنمون
درمانگاه تک تخصصی  دندانپزشکی ایتام
سیزده بهمن۹۶

گفتگو با رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی در برنامه صبح بخیر ایران

گفتگو با رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی در برنامه صبح بخیر ایران

کلیپ سی و سومین محفل انس تیم های اضطراری پزشکی دوران دفاع مقدس

سازمان بسيج جامعه پزشكي کشور به مناسبت ماه مبارک رمضان، سی و سومین محفل انس تیم‌های اضطراری پزشکی دوران دفاع مقدس و اعضای بسیج جامعه پزشکی پنج شنبه

کلیپ خبری آغاز به کار طرح جهادگران سلامت شهید رهنمون

آغاز به کار طرح جهادگران سلامت شهید رهنمون
درمانگاه تک تخصصی  دندانپزشکی ایتام
سیزده بهمن۹۶

گفتگو با رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی در برنامه صبح بخیر ایران

گفتگو با رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی در برنامه صبح بخیر ایران